Lekcje dotyczące języka C/C++
  • Kurs dotyczy tablic i wskaźników w języku C/C++, oraz powiązania pomiędzy tablicami a wskaźnikami. Kurs składa się części teoretycznej, przykładów, oraz zadań, które umożliwią zrozumienie tej tematyki.
  • Zagadnieniami kursu są pętle w języku C/C++. Omówione są szczegółowo pętle for, while i do-while . Dla każdej pętli znajdziesz przykłady obrazujące działanie tych pętli.
  • Lekcja dotyczy instrukcji w języku C/C++. Podczas tej lekcji będą omawiane instrukcje: pusta, przypisania, warunkowa i wyboru. Będzie także porównanie do takich samych instrukcji w języku Pascal.